Αναλαμβάνουμε την έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη (πιστοποιητικό ΔΕΗ – ΥΔΕ), εφόσον προηγηθεί ο απαραίτητος έλεγχος της εκάστοτε ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

Τα Πιστοποιητικά ΔΕΗ είναι σχετικά νέα έγγραφα που με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία από την 1 Νοεμβρίου 2011 πρέπει να εκδίδονται για κάθε κτήριο. Τα πιστοποιητικά ΔΕΗ αναλαμβάνει να εκδώσει ηλεκτρολόγος και συγκεκριμένα εξειδικευμένος ηλεκτρολόγος, ο οποίος θα έρθει στο χώρο σας για αυτοψία. Μάλιστα για τα πιστοποιητικά ΔΕΗ δεν αρκεί μόνο ο οπτικός έλεγχος από τον ηλεκτρολόγο αλλά πρέπει να γίνουν και οι απαραίτητες μετρήσεις με ειδικά εργαλεία καθώς και δοκιμές, όπως ρητά ορίζεται, με αποτέλεσμα να αποτυπώνονται ουσιαστικά σε χαρτί όλες οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του κτηρίου.

Η ΔΕΗ απαιτεί πιστοποιητικό ή Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ
 • ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΔΕΗ
 • ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΗ
 • ΕΠΑΥΞΗΣΗ Η ΜΕΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
 • ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ
 • ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Η ΔΕΗ προσφέρει το οικιακό νυχτερινό τιμολόγιο σε όσα νοικοκυριά το επιθυμούν ώστε να μειωθεί η κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματός τους.
Το νυχτερινό τιμολόγιο ισχύει:
* από 1 Νοεμβρίου έως και τις 30 Απριλίου από τις 2:00 έως τις 8:00 και
* από την 1 Μαϊου έως και τις 31 Οκτωβρίου από τις 23:00 έως τις 7:00

Ανάλογα με τη χρήση του κτηρίου απαιτούνται νέα πιστοποιητικά ΔΕΗ κάθε 1 με 14 χρόνια με βάση τα παρακάτω:

 • Για απλές κατοικίες (διαμερίσματα, μονοκατοικίες κλπ) απαιτούνται πιστοποιητικά ΔΕΗ κάθε 14 χρόνια
 • Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους (χωρίς εύφλεκτα υλικά) απαιτούνται πιστοποιητικά ΔΕΗ κάθε 7 χρόνια
 • Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά απαιτούνται πιστοποιητικά ΔΕΗ κάθε 2 χρόνια
 • Για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού, καθώς και για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, parking) απαιτούνται πιστοποιητικά ΔΕΗ κάθε 1 χρόνο

Το νέο πιστοποιητικό ΔΕΗ σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει από 1/11/2011 αποτελείται από την:

 • Υπεύθυνη δήλωση από αδειούχο ηλεκτρολόγο
 • Έκθεση παράδοσης ηλεκτρικής εγκατάστασης
 • Πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384 ή κατά ΚΕΗΕ
 • Σχέδια κάτοψης ηλεκτρικής εγκατάστασης και ηλεκτρικού πίνακα
 • Σχέδιο μονογραμμικό του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης

Σε περίπτωση που μετά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως σε κάποιο κτήριο δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι κανονισμοί, θα πρέπει να προηγηθούν οι απαραίτητες αλλαγές και βελτιώσεις, τις οποίες προτείνει ο ηλεκτρολόγος . Σε διαφορετική περίπτωση αναστέλλεται η έκδοση και μόνο αφότου γίνουν οι επιδιορθώσεις θα εκδοθεί με την καθ’ όλα νόμιμη διαδικασία το πιστοποιητικό. Υπευθυνη Δηλωση Αδειουχου Ηλεκτρολογου

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ωράριο Λειτουργίας

 • Δευτέρα - Παρασκευή: 08.00 - 13.00